Archive for the ‘debate’ Category

INC dapat makipagdebate kay Bro. Eli Soriano

Old post, Standing issue. The challenge of Bro. Eli Soriano to the INC. Reporter Bening Batuigas said>>

Kung ako ang tatanungin parang nakikinikinita ko na sa susunod na mga araw, itong si Soriano ay sa kalaboso ang babagsakan. Hindi biro ang impluwensiya ng INC, di ba mga suki? Dapat sigurong tanggapin na ng INC itong hamon na debate ni Soriano para matapos na ang sigalot na namamagitan sa kanila.

(TRANS: If I would be asked, as if I can see that in the coming days, this Soriano will be imprisoned as his fate. The influence of the INC is not a joke, right? Perhaps the INC should accept now the debate challenge of Soriano to settle the differences between them.)